Räntan i Spanien

De flesta hypotekslån i spanska banker fastställts enligt europaräntan Euro Interbank Offered Rate (Euribor). Denna ränta beräknas dagligen och är ett genomsnitt av de räntor som banker ställer till varandra för utlåning i euro inom EU-länderna. I dagsläget ligger denna ränta under 0,5%. I Spanien lägger dessutom bankerna på den ränta som de själva erbjuder.