Svenska banker i Spanien

Innan du åker ner på en visningsresa i Spanien är det viktigt att du ser över hur köpet ska finansieras för att kunna agera snabbt när du funnit din drömbostad och för att genomföra affären. Vanligtvis erbjuder inte svenska banker bolån på spanska fastigheter, men Swedbank och Handelsbanken är ett par av de banker i Sverige som tillhandahåller lån av bostad i utlandet. Även den danska banken Nykredit. Fördelar med att belåna din bostad i Spanien är bland annat att landet tillämpar arvsskatt och förmögenhetsskatt, vilket generellt sett gör det gynnsamt att ha ett lån. Eftersom lånet dessutom betalas ut i euro undviker du också valutarisken. Vissa svenska banker har som krav att man ska låna minst 100 000 euro för att bli beviljad ett lån. Att belåna sin fastighet som man äger i Sverige, alternativt att låna pengar i en spansk bank är vanligt förekommande för att fullfölja köp av spansk egendom.