Amortering i spansk bank

Amorteringstiden på spanska banker är normalt 10-35 år beroende på låntagarens ålder. Oftast har bankerna i Spanien som krav att lånet ska vara återbetalat innan du fyllt 70 eller 75 år, vilket innebär att om du söker bostadslån vid 60-65års ålder får du en amorteringstid på max 10 år.